Kan bönder gå bakåt?

Kan bönder gå bakåt?

Kan bönder gå bakåt?

En bonde rör sig framåt, en ruta i taget. Bönder kan aldrig gå bakåt eller åt sidan. Även om bonden flyttas framåt kan den inte ta andra pjäser på det sättet. Bönder kan bara ta diagonalt, som löparen gör.

Kan man bönder på ett bräde?

Bönder kan bara flyttas en ruta åt gången, med undantag av deras första drag från utgångspositionen, då de kan flyttas två rutor framåt. Bönder kan bara slå på rutan diagonalt framför dem. De kan inte flytta eller slå baklänges.

Hur många bönder kan bli drottning?

Om en bonde går hela vägen till sin åttonde rad, blir den befordrad (konverterad) till en drottning, torn, löpare, eller springare av samma färg. I praktiken blir en bonde nästan alltid befordrad till en drottning.

Kan man gå bakåt med en bonde i schack?

Bonden får bara flyttas rakt framåt och aldrig bakåt. Första gången en bonde ska flyttas kan du välja mellan om den ska flytta ett eller två steg. När den väl är flyttad en gång får den sedan bara flyttas ett steg framåt i taget. När bonden tar en annan bonde eller pjäs så gör den inte som de övriga.

Kan man få tillbaka Drottningen i schack?

Promovering (ibland promotion eller förvandling) är en regel i schack som träder i kraft då en bonde når den sista raden (åttonde för vit; första för svart). Den måste då bytas till någon annan schackpjäs av samma färg efter spelarens eget val, dock inte kung eller bonde.

Relaterade inlägg: