Kan man göra prövning flera gånger?

Kan man göra prövning flera gånger?

Kan man göra prövning flera gånger?

Det finns inte någon begränsning av hur många gånger en person kan göra en prövning i samma ämne. Rätten till prövning gäller även personer som tidigare har fått betyg i ett avslutat ämne eller slutbetyg från grundskolan eller specialskolan.

När är nästa prövning?

Nästa prövningstillfälle är hösten 2022. Datum och anmälan kommer att publiceras på denna sida.

När öppnar anmälan för prövning?

Du får lov att anmäla dig till prövning i en kurs innan kursen är avslutad, men det är skolan som bestämmer när prövningen ska genomföras.

Kan man sänka sig i en prövning?

Hej, Nej, du kan endast höja betyget i en prövning.

Är det svårt att göra en prövning?

Många undrar om det är svårare att göra en prövning än att läsa en hel kurs. Svaret är både ja och nej. När du läser en kurs finns det formellabedömningssituationer (som uppgifter, prov och redovisningar) samt informella bedömningssituationer (allt annat du kan ha visat upp i skolan).

Får inte göra omprov?

Oavsett om du får F eller om du inte var där så är inte standarden att du får skriva provet igen. Däremot sätter några lärare in extratider för omprov, men detta sker endast cirka en gång per termin. Det beror alltså helt på vilken lärare eller vilken skola det handlar om.

Relaterade inlägg: