När ska huvudförhandling i regel hållas?

När ska huvudförhandling i regel hållas?

När ska huvudförhandling i regel hållas?

Är den tilltalade anhållen eller häktad, skall huvudförhandling hållas inom en vecka från den dag, då åtalet väcktes, om ej till följd av åtgärd, som avses i 11 eller 12 §, eller annan omständighet längre uppskov är nödvändigt. Har den tilltalade häktats efter åtalet, skall tiden räknas från dagen för hans häktande.

Vad finns det för möjligheter att avgöra ett mål i den tilltalades utevaro?

Det finns inte heller något hinder mot att avgöra ett brottmål i den tilltalades utevaro när han eller hon är under 21 år, trots att det är aktuellt med en svårare påföljd än villkorlig dom (jfr 46 kap. 15 a § första stycket 1 RB).

Vad är det för skillnad på rättegång och huvudförhandling?

Kallas ofta rättegång och är den muntliga förhandling i domstolen som hålls i brottmål och tvistemål, som innebär att målet avgörs. I brottmål föregås huvudförhandlingen av polisens och åklagarens förundersökning. I mer omfattande mål kan också en förberedande förhandling förekomma.

Hur vet man om en rättegång är öppen?

Du får en kallelse till en rättegång om du ska förhöras om det som hänt eller om du har begärt skadestånd. I kallelsen från domstolen står det vilken tingsrätt du ska till och vilken dag och tid som rättegången ska äga rum. Tillsammans med kallelsen skickar domstolen också ett delgivningskvitto.

Vad menas med en huvudförhandling?

Kallas ofta rättegång och är den muntliga förhandling i domstolen som hålls i brottmål och tvistemål, som innebär att målet avgörs. I brottmål föregås huvudförhandlingen av polisens och åklagarens förundersökning. I mer omfattande mål kan också en förberedande förhandling förekomma.

Vad kallas den som försvarar en misstänkt brottsling i en rättegång?

Den tilltalade kan ibland få en offentlig försvarare som utses av tingsrätten. Den offentlige försvararen är vanligtvis en erfaren advokat. En tilltalad kan begära att få en viss advokat som sin offentlige försvarare men det är upp till advokaten att acceptera uppdraget.

Relaterade inlägg: