Hur tung bil får man köra med B kort?

Hur tung bil får man köra med B kort?

Hur tung bil får man köra med B kort?

Med B-körkort får man köra personbilar med totalvikt högst 3 500 kg och lätta lastbilar, totalvikt högst 3 500 kg. Om man tog B-körkort före den fick man ett körkort som gällde för alla personbilar, oavsett vikt.

Hur mycket böter får man för överlast?

För avgiftspliktig överlast tas avgift ut med ett grundbelopp om 2 000 kr samt därutöver med ett belopp beräknat för varje axel, boggi eller trippelaxel enligt ett särskilt fastställt sätt. Överlastavgift för motordrivet fordon påförs ägaren.

Hur stor husbil får man köra med B kort?

Den som har en utökad B-behörighet (kod 96) får köra en fordonskombination som väger 4 250 kg. Personbilens vikt dock inte överstiga 3,5 ton. En personbil klass II som är tyngre än 3,5 ton kräver behörighet C1 eller C. Vill man dra ett släp med sin tunga husbil krävs behörighet C1E eller CE.

Kan man bli av med körkortet vid överlast?

Redan vid 41 procents överlast utgår maxböter på hela 4 000 kronor. När överlasten nått den dubbla tillåtna lastvikten dras körkorten in i en till tre månader.

Kan man bli av med körkortet om man kör med övervikt?

Maxvikten får vara högst 3 500 kilo. – Nytt dagsrekord. Chauffören kommer att få körkortet indraget och 4 000 kronor i böter, förutspår Mikael Roos. I höstas inledde Arbetsmiljöverket en specialgranskning av godstransporter.

Vilka husbilar klassas som personbil?

Du kan välja vilken husbil du vill - förutsatt att den klassas som personbil. För husvagn gäller särskilda regler. Om du tagit körkort efter får du köra personbil med maxvikt 3500 kg. Vill du köra personbil över 3500 kg (men under 7500 kg) måste du ha minst behörighet C1.

Vilken storlek på husbil?

Vilken planlösning ni väljer kan också påverka storleken på garaget, förvaringsutrymmet i bak. Behöver ni kunna förvara cyklar eller golf bag behöver garaget vara större. Vad som är lagom storlek på husbilen blir följaktligen en avvägning men många väljer en bil på runt sju meter då det är en rimlig kompromiss.

Relaterade inlägg: