Vem är buddhister?

Vem är buddhister?

Vem är buddhister?

Buddhism är en religion baserad på den undervisning och den lära som tillskrivs Siddharta Gautama Buddha. Buddhismen uppstod någon gång under perioden från 500-talet till 300-talet f.Kr. i södra delen av Nepal, nuvarande Lumbini, Nepal.

Varför är buddhismen en religion utan någon gud?

Buddhismen tillhör en av världsreligionerna men är i grunden en religion utan någon gud. I centrum för kulten står istället Buddha, den upplyste, som är en läromästare och förebild som visar hur buddhisten ska leva. En filosofi och religion Bön, offer och tro på gudar är meningslöst enligt Buddha.

När började buddhismen uppstå?

Buddhismen uppstod någon gång under perioden från 500-talet till 300-talet f.Kr. i Södra delen av Nepal, nuvarande Lumbini, Nepal. Den spreds sedan i östra Asien och kom att blandas med många kulturer och traditioner.

Vad innefattar Mahayana buddhismen?

Mahayana- den stora farkosten - innefattar bl.a. Zen i Japan, Chan i Kina, Rena Landets buddhism samt Vajrayana- en gren av Mahayana som utvecklades huvudsakligen i Tibet och Mongoliet. I ursprungslandet Indien utplånades buddhismen nästan helt på 1200-talet på grund av muslimska invasioner.

Vad står i centrum för buddhismen?

I centrum för kulten står istället Buddha, den upplyste, som är en läromästare och förebild som visar hur buddhisten ska leva. En filosofi och religion Bön, offer och tro på gudar är meningslöst enligt Buddha. Det är människan själv som har makten över sina handlingar och sitt liv.

Relaterade inlägg: