Hur fungerar magnetröntgen?

Hur fungerar magnetröntgen?

Hur fungerar magnetröntgen?

En magnetkamera kan ta bilder av nästan alla organ i kroppen med hjälp av magnetfält och radiovågor (ingen röntgenstrålning). Undersökningen görs för att upptäcka sjukdomar, kartlägga skador och följa upp behandlingar.

Vad vinner man med att gå till starkare magnetfält i MRI?

Det starka magnetfältet i supraledande magneter skapas av en elektrisk ström som flyter i en stor spole. Fördelarna med de supraledande magneterna jämfört med de permanenta är att när magneten väl har laddats upp till den önskade fältstyrkan, består fältet och nätspänningen kan tas bort.

Vad är gradient Mr?

Med en gradient i planet av en viss styrka och under en viss tid ändras precessionsfrekvensen olika mycket på olika platser i planet. Då gradienten slås av har fasen i olika delar av planet ändrats olika mycket.

Vad är Larmorfrekvens?

Larmorfrekvensen kallas frekvensen som protonen precessar i.

Vad är TR och te?

Ökad TR ger högre signal och minskad TR ger lägre signal. Antalet snitt som kan mätas under en sekvens är beroende av TR. Hur kan TE påverka SNR? Kortare TE ger högre signal, längre TE ger mer T2-viktning så magnetiseringen i vävnad och mer fasta strukturer fasar ur och ger lägre signal.

Relaterade inlägg: