Hur bör läkemedel förvaras på avdelningen?

Hur bör läkemedel förvaras på avdelningen?

Hur bör läkemedel förvaras på avdelningen?

Läkemedel ska förvaras i låst utrymme, oåtkomligt för obehöriga. Personer som arbetar eller vistas i läkemedelsrum ska enligt vårdhygieniska regler bära professionell klädsel eller annan lämplig skyddsklädsel. Läkemedelsrummet eller skåpet bör vara beläget så att arbetet kan utföras ostört och med god belysning.

Hur mycket textil återvinns i Sverige?

Det innebär att det finns ett överskott av begagnade textilier där över 70 procent (27 700 ton) exporteras från Sverige för vidare sortering. Av det sorterade materialet återanvänds cirka 75 procent på den globala second handmarknaden och knappt 20 procent återvinns, oftast till trasor, isolering och kompositmaterial.

Hur mycket vatten går åt för att göra en tröja?

29 000 liter vatten för att göra ett kilo bomull Bomull behöver stora mängder vatten och drygt 70 procent av världens bomull konstbevattnas. För att odla ett kilo bomullsfibrer går det åt upp till 29 000 liter vatten.

Vad gör man med gamla utgångna läkemedel?

Släng inte överblivna läkemedel i sopnedkastet och spola inte heller ned det i toaletten eller slasken. Allmänhetens överblivna läkemedel ska lämnas in till apotek för att bevara vår rena miljö. Alla apotek inom Apoteksgruppen tar emot dina överblivna läkemedel.

Hur många liter vatten går det åt för att tillverka ett par jeans?

Visste du att det krävs 12 000 liter vatten för att producera ett par jeans? Som konsument har du möjlighet att göra medvetna val kring kläder och textil för att bidra till en mer hållbar planet.

Vad ska du göra om läkemedlets hållbarhet är passerad?

Läkemedel som kan användas vid behov för återkommande besvär kan du spara fram till utgångsdatum. Om läkemedlet inte ska användas igen kan du lika gärna kassera det efter behandlingen. Lämna in gamla eller överblivna läkemedel på ett apotek. Då undviker du att andra människor eller miljön skadas.

Relaterade inlägg: