Vad väger makadam 8-16?

Vad väger makadam 8-16?

Vad väger makadam 8-16?

Singel 8/16 används mestadels till översta lager på infarter och 16/28 till infiltrationer o dekorationssten. Sorterat naturmaterial. Vikt per m3 1,5ton.

Vad kostar ett ton 0 90?

Produkt och prislista
Pris per ton Inklusive moms & grusskatt
0/32 mm1 650103:-
0/45 mm1 650100:-
0/90 mm1 70089:-
0/200 mm1 70077:-
BE

Hur mycket väger makadam 16 32?

Beräkning Makadam 16-32 mm
Resultat
Mängd1,00
Beräknad vikt (ton)1,40ton
Vikt +15% Kompression1,61ton
Priser Makadam 16-32 mm

Hur många kubik är 1 ton 0 90?

Beräkning Bergkross 0-90 mm
Resultat
Mängd1,00
Vikt +15% Kompression1,84ton
Priser Bergkross 0-90 mm
Beställ Bergkross 0-90 mm

Hur mycket stenkross behövs?

Behovet av materialtjocklek varierar beroende på om ytan sedan tidigare varit hårdgjord eller ej. På en befintlig gångyta kan 50 mm makadam i fraktionen 16-32 vara tillräckligt. Men är marken orörd och utan någon speciell underbyggnad behöver du först schakta för att kunna lägga geotextil och 150 mm med 16-32 makadam.

Relaterade inlägg: