Vad räknas som tung släpvagn?

Vad räknas som tung släpvagn?

Vad räknas som tung släpvagn?

Med tungt släp i samband med BE-körkort menas ett släp som inte väger mer än 3 500 kg.

Vad är det för skillnad på släpvagn och släpkärra?

En egentlig släpvagn har minst två axlar och utövar en relativt liten vertikal belastning på bilens draginrättning. En släpkärra har en eller två axlar placerade ungefär på mitten, och utövar en större vertikal belastning på bilens draginrättning. Husvagnar fungerar enligt denna princip.

Måste släpvagn ha fjädring?

Hastighetsregler Hastigheten vid körning med släpvagnar regleras av tre begränsningar utöver de allmänna hastighetsbegränsningarna: Långsamtgående fordon Ej registrerade fordon utan broms och fjädring. Dessa fordon skall alltid vara utrustade med LGF-skylt. Båtupptagningssvagnar är klassade som långsamtgående fordon.

Vilket körkort krävs för tungt släp?

Om du vill koppla ett tyngre släp till din bil gör du prov för behörighet BE. Provet för BE består av ett teoriprov och ett körprov. Med BE-behörighet får du köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg och ett eller flera släp kopplade till bilen.

Får man köra tung släpvagn med B körkort?

Generellt kan man säga att ett lätt släp har en totalvikt på högst 750 kg. Även ett släp med högre totalvikt än 750 kg kan vara lätt, så länge den sammanlagda totalvikten på släp och bil är högst 3 500 kg. För att köra sådana fordonskombinationer räcker det med körkort med behörighet B.

Relaterade inlägg: