Vad drivs lastbilar på?

Vad drivs lastbilar på?

Vad drivs lastbilar på?

Även om registreringen av förnybar energi har ökat både för tunga och lätta lastbilar över tidsperioden är diesel och bensin fortfarande de dominerande drivmedlen. År 2018 var 89,5 % av de lätta lastbilarna registrerade med drivmedlet diesel och 97,4 % av de tunga lastbilarna (Trafikanalys, 2019h).

Vilken viktgräns skiljer lätta lastbilar från tunga lastbilar?

Lastbilar delas in i lätta och tunga lastbilar. Lätt lastbil har en totalvikt på högst 3,5 ton. En tung lastbil har en totalvikt som överstiger 3,5 ton. Tung lastbil får köra högst 90 km/timmen på motorväg eller motortrafikled, 80 km/timmen på annan väg eller om lastbilen har släp.

Vilket bränsle går lastbil på?

Över 97 procent av de tunga lastbilarna har diesel som enda drivmedel. Läggs bensindrivna fordon till detta blir andelen närmare 99 procent. Många diesellastbilar är emellertid godkända för att använda ren biodiesel (HVO100) som är det vanligaste rena biodrivmedlet för tunga lastbilar idag.

Vilka märken gäller enbart för tunga lastbilar?

C 7 Förbud mot trafik med tung lastbil Förbudsmärket, förbud mot trafik med tung lastbil, anger att det är förbud att passera märket med tung lastbil. Avser förbudet även trafik med lätt lastbil anges det på en tilläggstavla.

Finns det bensindrivna lastbilar?

Samtidigt har andelen bensindrivna lätta lastbilar minskat från 20 procent 2010 till 8 procent 2020. Bensin och diesellastbilar utgör 98 procent av de lätta lastbilarna. Utsläppskraven för lätta lastbilar varierar beroende på fordonets vikt.

Relaterade inlägg: