Hur kan medvetandet hos en person kontrolleras?

Hur kan medvetandet hos en person kontrolleras?

Hur kan medvetandet hos en person kontrolleras?

Skaka försiktigt i personens axlar Om du hittar en person som verkar medvetslös, gå alltid fram och kontrollera medvetandet, (medvetandekontroll). Försök att få kontakt med personen genom att skaka försiktigt i personens axlar och fråga hur personen mår.

Vad är medvetandegrad?

Med hjälp av GCS kan du bedöma hur och om patienten öppnar ögonen vid tilltal samt patientens motoriska och verbala respons. En patient som är helt medveten och som kan samarbeta kan ges max 15 poäng. Om poängen är under 3 innebär det att patienten är medvetslös.

Hur ska en medvetslös person som andas ligga?

En person som inte reagerar men ändå andas normalt är troligen medvetslös. Då måste du hjälpa personen genom att lägga hen i stabilt sidoläge så att luftvägarna hålls öppna. När du lägger personen i stabilt sidoläge minskar risken att tungan faller bakåt och blockerar luftvägarna.

Vad är news inom vården?

Användning av NEWS Parametrarna som bedöms i NEWS är andningsfrekvens, syremättnad, temperatur, systoliskt blodtryck, hjärtfrekvens, medvetandegrad och tillförd syrgas. NEWS-bedömning utförs av sjuksköterska, undersköterska eller läkare. Första NEWS- bedömningen sker: På akutmottagning.

Vad ska man göra om en person är medvetslös och har vanlig andning?

Om ett barn inte andas ska du göra hjärt-lungräddning och ringa 112 efter att du har gjort fem inledande inblåsningar. Om en vuxen inte andas ska du i stället ringa 112 innan du påbörjar hjärt-lungräddning. Lägg personen i stabilt sidoläge och ring 112 om hen är medvetslös men andas själv med normala andetag.

Relaterade inlägg: