Vad står Gmdss för?

Vad står Gmdss för?

Vad står Gmdss för?

Global maritime distress and safety system, GMDSS, är ett internationellt system som består av land- och rymdbaserad radioteknik samt radioutrustning på fartyg.

Vad är syftet med ESP?

ESP står för Electronic Stability Programme (Elektronisk Stabilitetskontroll), och det är ett system i fordonet som förhindrar bilen ifrån att bli ostabil, exempel så minskar systemet risken för sladd.

För vilka fartyg gäller Gmdss?

Kraven riktar sig till fartyg över 300 bruttoton och övriga fartyg klassade för passagerartrafik.

Vem ger ut Anropssignaler?

Sveriges sändareamatörer (SSA) har sedan den 8 december 2011 givits rätten att fördela anropssignaler för radioamatörer dels till sina egna medlemmar och dels till de övriga organisationer som har möjlighet att efter godkänt prov utfärda amatörradiocertifikat med anropssignal.

Vad betyder det när antisladd lampan lyser?

ESP, antisladd, antispinn, ESC: Denna lyser när bilens elektroniska program för stabilitetskontroll är aktivt. Det sker vanligtvis på halt och vått underlag. Kör försiktigt under tiden den lyser. Däcktryck: Denna lampa lyser när lufttrycket i däcken måste kontrolleras.

Vad är anropssignal VHF?

VHF-radio ombord Det innebär att man kan kommunicera direkt med andra fartyg i närheten samt ha direktkontakt med sjöräddningen, kustradion, VTS-centralerna, lotsar, brovakter, slussvater mm. samt ha tillgång till det landbaserade telefonnätet via Stockholmradio.

Varför lyser antispinn lampan?

blinkande: Indikera att sladd- eller stabilitetskontroll-funktionerna träder in, vid exempelvis acceleration på halt underlag, en allt för snäv sväng eller annan situation under körning. Att lampan blinkar då kräver ingen åtgärd, utan indikerar normalt förfarande.

Måste antisladd fungera på besiktningen?

Vid kontrollbesiktningen kontrollerar vi varningsanordningen för elektroniska antilåssystem för bromsar (ABS), antisladdsystem (ESP. ESC etc), krockskyddssystem (SRS)/krockkuddar och elektrisk servostyrning (EPS). Samt felindikatorn för motorelektronik på vissa fordon.

Relaterade inlägg: