Vilken myndighet bedömer om två läkemedel är utbytbara?

Vilken myndighet bedömer om två läkemedel är utbytbara?

Vilken myndighet bedömer om två läkemedel är utbytbara?

För att läkemedel ska vara utbytbara ska de ha bedömts som medicinskt likvärdiga vad gäller sammanvägd effekt och säkerhet. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutar om vilka läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet och periodens vara, läs mer i kapitlet om Läkemedelsförmånerna.

Vad är ett generiskt namn?

Det generiska namnet är en officiell beteckning för det verksamma ämnet – den aktiva substansen – som ingår i läkemedlet. Generiska namn fastställs av Världshälsoorganisationen, WHO. Generiska läkemedel heter annorlunda än originalläkemedlet. Det finns 2 sätt att namnge läkemedlet.

Vilken myndighet godkänner läkemedel?

Läkemedelsverket ansvarar för godkännande och kontroll av läkemedel, naturläkemedel och utövar tillsyn över medicintekniska produkter.

Vad är Biosimilar?

En biosimilar är ett biologiskt läkemedel som är mycket likt ett annat biologiskt läkemedel som redan godkänts för marknasföring inom EU (det så kallade referensläkemedlet).

Kan min dotter hämta ut min medicin?

Du kan låta någon annan sköta alla dina apoteksärenden och hämta ut dina receptbelagda läkemedel. För att göra det behöver du ge denna person en fullmakt. Du kan även med en fullmakt se och hantera ditt eller dina barns läkemedel till den dag de fyller 13år.

Relaterade inlägg: