Vad innebär filtrera?

Vad innebär filtrera?

Vad innebär filtrera?

Filtrera – används för att skilja ett fast ämne från en vätska. Vanligt är att filterpapper används där de fasta partiklarna fastnar medan vätskan åker igenom. Ett exempel på filtrering är när man brygger kaffe och använder ett kaffefilter.

Hur görs filtrering?

Det består av ett tjockt lager filtersand och ovanpå detta ett grovkornigare lager av bergarten antracit. Vattnet sjunker genom bädden av antracit och sand och fasta partiklar fastnar på vägen. Filtret rengörs sedan med hjälp av backspolning med vatten och luft.

När uppfanns vattenfilter?

Historia. Att filtrera vatten har länge används som en process inom vattenrening. Redan för mer än 4000 år sedan användes grus och sand för att rena vattnet. Dessutom ledde romarna vatten till områden där det kunde renas naturligt genom marken.

Varför filtreras vatten genom sand?

Bakterierna undanröjer många skadliga bakterier, virus, parasiter och andra otrevliga ämnen. Exempelvis har vi sett att gamla sandbäddar alltid filtrerade bort förorenande E. coli-bakterier, vilket ny sand ibland hade svårt med, säger Catherine Paul. Kvar finns många oskadliga bakterier som följer med dricksvattnet.

Vem uppfann vattenrenaren?

Petra Wadström är designer, konstnär och uppfinnare. Hon har tagit ett flertal patent. Hennes mest kända uppfinning är vattenrenaren Solvatten som drivs enbart av solens energi. Tanken var att skapa en användbar och billig produkt för dem som inte har tillgång till rent vatten.

Relaterade inlägg: