Vad innehåller fullerener?

Vad innehåller fullerener?

Vad innehåller fullerener?

Fullerener och nanorör kallas för kolnanostrukturer eftersom de består av kolatomer och eftersom deras storlek är av nanometerstorlek, d.v.s. en miljardels meter. De vanligaste formerna av fullerener består av 60 eller 70 kolatomer och ser ut som väldigt små fotbollar (C60) eller rugbybollar (C70).

Vad kan man göra med fulleren?

– Fullerenerna har lovande egenskaper: de är extremt hållbara, leder elektricitet bra och snabbt, väger lite och kan, om man tillsätter andra atomer (dopar) fungera som halvledare. Det experimenteras med att använda dem som elektroniska komponenter, i bildskärmar och som fibrer i extremt starka material.

Vilka olika former av rent kol finns det?

Om man med kol menar själva grundämnet kol, så förekommer det på jorden i en rad former. Som rent grundämne bildar kol två mineral, diamant och grafit, med olika kristallstruktur och väldigt olika egenskaper.

Vilken Ämnesklass tillhör metan?

Metanserien är grunden för all namngivning av kolväten. Ändelsen på varje kolväte visar vilken typ av kolväte det är. I metanserien slutar alla med ändelsen -an. Ett samlingsnamn för alla kolväten som slutar på -an är alkaner.

Vad är råmaterialet i syntetiska diamanter?

Trots samma kemiska och fysiska egenskaper så är det viktigt att komma ihåg att det inte är samma variant som den vi kallar naturlig diamant. Den syntetiska diamanten är artificiell, genom CVD- och HPHT-processer tillverkad i laboratorium med 100% mänsklig inverkan.

Relaterade inlägg: