Vad är Handläggningsarbete?

Vad är Handläggningsarbete?

Vad är Handläggningsarbete?

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori Utför annat handläggningsarbete än inom . Exempel på arbetsuppgifter: Utfärdar föreskrifter, certifikat och tillstånd. Handlägger och förbereder ärenden, utreder och fattar beslut.

Vad finns det för administrativa jobb?

Exempel på yrken och jobb inom administration

  • Administratör.
  • Kontorsassistent.
  • Projektkoordinator.
  • Vd- och chefssekreterare.
  • Orderadministratör.
  • Receptionist.

Vad är en administrativ tjänst?

Administratörens arbetsuppgifter kan variera från att förbereda ärenden, ta fram information ur databaser, och sammanställa material och delta i utredningar. Andra arbetsuppgifter kan vara administration kring fakturor och ordrar, inköp, kund-, konferens-, och resebokningar.

Vad är administrativa system?

De administrativa systemen är vanligtvis fristående verktyg som inte har någon gemensam inloggning utan administreras av egna administratörer. Här finner du information om de mest använda systemen vid universitetet.

Vad är en Ekonomiadministratör?

Arbetsuppgifter. Som ekonomiadministratör hos oss ansvarar du för löpande ekonomiarbete, så som kund- och leverantörsreskontra, reseräkningar och andra förekommande arbetsuppgifter inom ekonomi.

Vad tjänar en administratör inom vård och omsorg?

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå
Samtliga sektorerKommunal sektorLandstingssektorn
28 000 kr30 400 kr27 500 kr

Vad är en administratör?

Administratör. En administratörs arbetsuppgifter kan variera från att självständigt författa brev och sammanställa rapporter till att ge service till andra personer och vara företagets eller organisationens ansikte utåt. Som administratör arbetar du med att assistera eller ger service till en eller flera personer, exempelvis en chef, ...

Vad är Utbildningskraven för administratörer?

Utbildningskraven för administratörer varierar beroende på roll och inriktning. Till vissa tjänster kan det krävas utbildning på högskolenivå. Lämpliga utbildningar kan även finnas inom Yrkeshögskolan. Administratörens arbete kräver ständig vidareutbildning i data, språk och ekonomi.

Vilka är arbetsuppgifterna inom administratörer?

Det finns många olika arbetsuppgifter inom administration och som administratör, till exempel som kanslist, schemaläggare, registratorer vid myndigheter och andra offentliga verksamheter. Administratörer kan också arbeta som receptionister och/eller hantera viss bokföring, fakturering och följesedlar.

Relaterade inlägg: