Vad finns det för olika funktionshinder?

Vad finns det för olika funktionshinder?

Vad finns det för olika funktionshinder?

Definitioner. Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.

Hur många olika funktionsnedsättningar finns det?

Statistik över funktionsnedsättningar
OmrådePersoner i Sverige med nedsättning
Rörelse & motorik1.300.000
Läsa & skriva1.920.000
Förstå1.340.000
Se297.000

Vad är Funktionsvarierad?

Begreppet funktionsvariation innebär att alla människor har en egen uppsättning förmågor, oförmågor, styrkor och svagheter. Funktionsvariationer är avvikelser från normen gällande fysisk, psykisk eller kognitiv funktion. Ibland innebär funktionsvariationer också funktionsnedsättning, men inte alltid.

Hur många har någon form av funktionsnedsättning?

Andelen personer med funktionsnedsättning varierar från cirka 10 procent till över 30 procent. Variationen beror på hur frågan är formulerad i undersökningen, hur gruppen definieras och hur undersökningen genomförs.

Hur påverkar fysisk funktionsnedsättning?

Fysiska funktionsnedsättningar kan till exempel innebära att man har svårt att använda, styra, balansera eller koordinera huvud, bål, armar och ben. Exempel är cerebral pares - CP. (krampaktig förlamning som avser hjärnan) eller ryggmärgsbråck Länk till annan webbplats..

Vad betyder personkrets?

De personer som omfattas av lagen delas in i tre grupper utifrån olika bedömningsgrunder, så kallade personkretsar. Personkrets 1: personer med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning), autism eller autismliknande tillstånd.

Relaterade inlägg: