Vilka personer ska Pep RCA screenas?

Vilka personer ska Pep RCA screenas?

Vilka personer ska Pep RCA screenas?

Banker, finansbolag och institutioner är skyldiga att screena sina kunder mot bland annat EU's och FN's sanktionslistor. Kunder skall även kontrolleras om de är en person i politiskt utsatt ställning (PEP).

Vad betyder förkortningen KYC?

Kundkännedom, Know Your Customer eller KYC innebär i stora drag att man behöver veta vem kunden är, vilken verksamhet de bedriver och vilken sorts aktivitet de vill ha hjälp med.

Hur vet man om man är Pep?

En PEP är en fysisk person som har, eller under de senaste 18 månaderna har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller ledning i en internationell organisation. Även familjemedlemmar och kända medarbetare till person i politiskt utsatt ställning omfattas av lagen.

Vad är KYC och AML?

Jobbet som AML-analytiker kan exempelvis innebära att man analyserar transaktioner som sker mellan kunder och en bank, ur ett penningtvättsperspektiv. Flödena analyseras för att kontrollera att kundens transaktioner verkar stämma med den information som finns om kundens förväntade beteende (enligt KYC).

Vilka klassas som PEP?

En person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation.

Relaterade inlägg: