Vad betyder niqab?

Vad betyder niqab?

Vad betyder niqab?

Ordet slöja för tanken till ett tunt, florliknande tyg. Ett lätt genomskinligt tygplagg som kan svepas kring håret eller axlarna. Slöja, veil, har blivit ett samlingsnamn för det plagg som kvinnor av religiösa, politiska eller andra skäl använder för att täcka håret – och ibland hela kroppen.

Vilka bär niqab?

Niqaben är ett fyrkantigt svart skynke med en snäv springa för ögonen. Skynket knyts ovanpå resten av slöjan. Det är långt ifrån alla muslimska kvinnor som använder niqab, och det finns också många muslimer som inte ser med blida ögon på dem som gör det.

Får man bära niqab i Sverige?

I Sverige är det tillåtet att bära niqab och burka på offentliga platser. Däremot har enskilda arbetsgivare rätt att förbjuda anställda att bära religiösa, filosofiska och politiska symboler under arbetstid.

Vart har man burka?

Frankrike införde 2011 totalt slöjförbud på allmänna platser medan bland annat Danmark, Österrike, Nederländerna, Belgien och Bulgarien har helt eller delvis förbjudit täckande av ansiktet på allmänna platser.

Vilka länder förbjuder niqab?

Nyligen röstade invånarna i Schweiz för ett förbud mot burka och niqab på allmänna platser. 2011 införde Frankrike totalt slöjförbud på allmänna platser medan bland annat Danmark, Österrike, Nederländerna, Belgien och Bulgarien helt eller delvis har förbjudit täckande av ansiktet på allmänna platser.

Får män bära niqab i skolan?

Kommunen fattade beslut om att förbjuda barn och personal i förskola och grundskola att bära huvudduk, niqab och burka. Såväl förvaltningsrätten som kammarrätten konstaterade att beslutet saknade stöd i lag och utgjorde en olaglig inskränkning i religionsfriheten.

Relaterade inlägg: