Vad är Immanuel Kants regel?

Vad är Immanuel Kants regel?

Vad är Immanuel Kants regel?

Kant anser att hans kategoriska imperativ stämmer med den gyllene regeln i Nya testamentet: "Allt vad du vill, att människorna skola göra dig, skall du göra dem." Ett problem inom pliktetiken är när två goda handlingar ställs mot varandra. När exempelvis den enda möjligheten att förhindra dödande är att man ljuger.

Vad menas med gradning?

Gradning innebär att man avlägsnar vassa kanter på plåten som kan uppstå efter laserskärning eller stansning. Det kan finnas olika behov av gradning beroende på vad detaljen ska användas till.

Vad är en Regeletik?

Pliktetik (regeletik) Plikten, normen, avgör vilken handling som är den rätta.

Vad heter det när man sätter ihop två träbitar med rundstav?

Om du ska förlänga ett trästycke, t ex en bärlina, gör fogen så som visas på den här teckningen. Det är mycket starkare än att bara foga ihop två träbitar ände mot ände med en hålplatta. Kom ihåg att vända fogen som visas här, så att den undre bärande delen kommer närmast stolpen.

Vad är Regeletik konsekvensetik och Sinneslagsetik?

Konsekvensetik: Om en handling är god avgörs av om den ger goda konsekvenser. Kom ihåg att man kan se konsekvenser från många perspektiv och man kan fråga sig om konsekvenser för vem/vad ex. individ, grupp, samhälle. Sinnelagsetik: Handlar om avsluten bakom handlandet.

Relaterade inlägg: