Vad finns i museer?

Vad finns i museer?

Vad finns i museer?

Ett museum är en offentligt tillgänglig samling av systematiskt ordnade föremål som ofta är av naturhistorisk, kulturhistorisk, konstnärlig eller teknisk art. Museologi är vetenskapen om museernas verksamhet. Syftet med ett museum är att samla och bevara objekt av betydelse för att visa för allmänheten.

Vilket är Sveriges största museum?

Värmlands Museum är ett av 24 länsmuseer i Sverige. Tillsammans är vi Sveriges största museum.

Vad gör man i museum?

en institution som är öppen för allmänheten och som förvarar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut materiella och immateriella vittnesbörd om människan och människans omvärld. Det betyder att ett museum ska finnas till för alla människor och kunna berätta om vårt gemensamma kulturarv.

Vad finns i Pradomuseet?

Pradomuseet byggdes 1785 och innehåller mer än 2 200 tavlor, bland vilka många mästerverk, och samlingarna räknas som de främsta i Europa. Dess samling av äldre spanskt måleri är enastående men museet omfattar även bland annat italienskt och nederländskt måleri.

Vem har målat entren på Nationalmuseum?

För byggnadens utformning svarade den tyske arkitekten Friedrich August Stüler och för den invändiga gestaltningen stod en svenske arkitekten Fredrik Wilhelm Scholander. Byggnaden invigdes 1866 samtidigt med Stockholmsutställningen 1866. Nationalmuseum är sedan 1935 ett statligt byggnadsminne.

Relaterade inlägg: