Vad är en Tarmsond?

Vad är en Tarmsond?

Vad är en Tarmsond?

En kateter till magsäcken eller tarmen som används för att tillföra näring, alternativt dränera magsäcken av maginnehåll. En sond inom medicinen är en tunn slang som används vid matning och läkemedelstillförsel av en person som är oförmögen att äta på egen hand, eller för att tömma magsäcken i avlastande syfte.

Vilka sonder finns det?

Exempel på sonder är: nasogastrisk sond (från näsa till magsäck), nasoduodenalsond (från näsa till tolvfingertarm/duodenum), gastrostomi och jejenusond. Gastrostomi innebär att en artificiell öppning skapats till mag-tarmkanalen, t. ex. via en gastrostomikateter (PEG).

Vem ordinerar Nasogastrisk sond?

Läkare ordinerar sondinläggning. Ställningstagande till mängd och typ av sondnäring och hur denna ska administreras görs vanligen av dietist eller av läkare/sjuksköterska med specifik kompetens i enteral näringstillförsel. Ordinationen bör ske i samråd med patienten samt teamet runt denne.

Hur länge kan en nasogastrisk sond sitta?

Nasogastrisk sond är förstahandsalternativet när enteral näringstillförsel ska ske under begränsad tid, upp till 4-6 veckor. För att tolereras så väl som möjligt, bör näringssonderna vara mjuka och så tunna som möjligt. Nasogastriska sonder finns i olika material, vilket styr hur länge sonden kan ligga.

Vem får ge sondmatning?

En sond räknas som medicinteknisk produkt och för att hantera en sådan finns särskilda krav på kompetens för personal. Däremot finns inga särskilda regler för vem som får mata med sond i övrigt. Det innebär att hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens kan utföra uppgiften.

Hur länge kan man ha sond?

Nasogastrisk sond är förstahandsalternativet när enteral näringstillförsel ska ske under begränsad tid, upp till 4-6 veckor. För att tolereras så väl som möjligt, bör näringssonderna vara mjuka och så tunna som möjligt. Nasogastriska sonder finns i olika material, vilket styr hur länge sonden kan ligga.

Relaterade inlägg: