Hur många olika körkort finns det?

Hur många olika körkort finns det?

Hur många olika körkort finns det?

Det är körkortsbehörigheten på ditt körkort som styr vilka fordon du får köra. Sedan 2013 finns 14 olika körkortsklasser i Sverige som sträcker sig från EU-moped (AM) till tung buss (D).

Vad betyder körkorts beteckningar?

Körkort i Sverige delas in i ett antal klasser som anger vilken typ av fordon innehavaren får köra: AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E och DE. Ett svenskt körkort med enbart de lägre behörigheterna (AM, A1, A2, A, B, BE) gäller 10 år från utfärdandedatum.

Vilken typ av fordon?

Vad räknas som ett fordon?

  • Personbil.
  • Buss.
  • Moped.
  • Motorcykel.
  • Traktor.
  • Lastbil.
  • Motorredskap.
  • Terrängmotorfordon.

Kan män ha två körkort?

– Det må vara lagligt att ha två medborgarskap och dubbelt upp av allt, men det är inte lagligt att använda sig av två förarkort, konstaterar Jonas Nordin. Det skrivs en underrättelse till Transportstyrelsen om det inträffade och föraren får böter om 8 000 kronor samt ett förarkort omhändertaget.

Vad är vägtrafikanter?

Vägtrafikant är en trafikant på väg. Terrängtrafikant är en trafikant i terräng. Grundregeln i Trafikförordning () är att alla trafikanter ska vara så omsorgsfulla och varsamma som omständigheterna kräver för att undvika trafikolyckor.

Får man köra med kroatiskt körkort i Sverige?

För att ett körkort från en stat utanför EES ska vara giltigt i Sverige måste det vara giltigt i det land där det har utfärdats och får inte ha bytts ut mot ett svenskt körkort. Du får inte heller ha varit folkbokförd i Sverige i mer än ett år, med undantag för körkort från Storbritannien eller Färöarna.

Hur många procent av Sverige har körkort?

78 procent av Sveriges befolkning 18 år och äldre har körkort med behörighet för personbil (B). Andelen varierar i olika åldersgrupper och även regionalt. Högst körkortsinnehav hade år 2020 åldersgruppen 65–79 år med 87 procent. I åldersgruppen 18–24 år har 58 procent körkort (Figur 9).

Relaterade inlägg: