Vad hette uppfinnaren av separatorn?

Vad hette uppfinnaren av separatorn?

Vad hette uppfinnaren av separatorn?

Gustaf de LavalSeparator / Uppfinnare Gustaf de Laval tog patent på separatorn 1878, och sedan gick det fort. När den började säljas året därpå såldes totalt 70 maskiner, varav 25 i Sverige. År 1885 såldes 1 200 separatorer och 1896 levererade företaget Separator sin hundratusende maskin.

Vad har Gustaf de Laval uppfunnit?

Ångturbin SeparatorLavalmunstyckede Laval-turbin Gustaf de Laval/Uppfinningar

Varför uppfanns separatorn?

Separatorn kom att användas av de flesta mindre lantbruksgårdar i början av 1900-talet, innan mejerierna tog över hanteringen helt av mjölken där bönderna fick betalt även efter mjölkens fetthalt som mättes upp innan mjölken pumpades över i större behållare.

Vem kom på fyren?

Gustaf DalénAGA-fyr / Uppfinnare Gustav Daléns uppfinningar och konstruktioner lade grunden till företaget Aga (AB Gasackumulator) och den framgångsrika produkten Aga-fyren, som kunde arbeta utan tillsyn i upp till ett år. Grundläggande för Agas fyrar var att det inte krävdes elektricitet, den enda drivkällan var acetylengas.

Hur ofta ska en oljeavskiljare tömmas?

Enligt standarden SS-EN 858 bör tömning av oljeavskiljaren ske när 50 % av slamvolymen eller 80 % av lagringskapaciteten för olja är fylld. Det är vanligt att detta innebär att heltömning bör ske 1-2 gånger per år.

Relaterade inlägg: