Vad ingår i säkerhetsarbete?

Vad ingår i säkerhetsarbete?

Vad ingår i säkerhetsarbete?

I systematiskt säkerhetsarbete finns många komponenter, beroende på verksamhet:

  • Säkerhetsskydd inklusive säkerhetsskyddsavtal, sekretessavtal och säkerhetsskyddad upphandling (SUA)
  • Signalskydd.
  • Säkerhetsprövning inklusive registerkontroll och dokumenterad personbedömning.
  • Informationssäkerhet.
  • Risk management.

Vilka verksamheter omfattas av säkerhetsskyddslagen?

2 § Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Vad gäller för distansarbete?

Tillämpningsanvisning för distansarbete gäller med följande kompletteringar: Riktvärdet är att alla medarbetare arbetar minst 50% av arbetstiden på sin arbetsplats. Ingen arbetar 100% på distans. Alla medarbetare ska träffa sin chef på arbetsplatsen minst en dag i veckan.

När ska säkerhetsprövning göras?

Säkerhetsprövning ska göras innan en person, genom anställning eller på något annat sätt, deltar i säkerhetskänslig verksamhet. Syftet med prövningen är att klarlägga om personen kan antas vara lojal med de intressen som ska skyddas och i övrigt pålitlig ur säkerhetssynpunkt.

Vilka säkerhetsåtgärder?

Säkerhetsskydd handlar om att skydda information och verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot. Säkerhetsskydd handlar också om att skydda verksamhet som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd.

Vem ska säkerhetsprövas?

En säkerhetsprövning ska göras när en person ska anställas eller anlitas för att befatta sig med säkerhetskänslig verksamhet eller ta del av uppgifter som rör Sveriges säkerhet (säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter).

Vad utreder Säpo?

Den brottslighet Säkerhetspolisen utreder handlar främst om brott mot Sveriges säkerhet, terroristbrott och brott mot personer i den centrala statsledningen. För att utreda brottslighet bedriver Säkerhetspolisen förundersökningar.

Relaterade inlägg: