Hur mycket Abasaglar?

Hur mycket Abasaglar?

Hur mycket Abasaglar?

De flesta patienter klarar sig med att ge Abasaglar/Lantus en gång per dygn. Det ska ges på ungefär samma tid varje dag. Det kan ges på morgonen, på lunchen, på em eller till natten.

Hur många enheter Måltidsinsulin?

Behovet av måltidsinsulin varierar från person till person. Omkring tio gram kolhydrater kräver oftast 0,5–2 enheter direktverkande insulin hos en vuxen med typ-1 diabetes. Personer med typ-2 diabetes behöver ofta mer: 1–4 enheter direktverkande insulin per tio gram kolhydrater.

Hur mycket insulin ska jag förskriva?

Insulin är ett läkemedel och skall alltid förskrivas på recept. Det levereras antingen i 3 ml ampuller (att använda i en insulinpenna), i förfyllda 3 ml pennor eller i 10 ml flaskor (att använda till insulinpump eller dra upp i vanlig spruta).

Vad är Abasaglar?

Abasaglar är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen insulin glargin. Det ges till vuxna och barn från två års ålder för behandling av diabetes.

Hur länge verkar Abasaglar?

Abasaglar, Lantus, Toujeo och Levemir kostar ungefär dubbelt så mycket som NPH-insulin. Tresiba har en effekt som sträcker sig upp emot 3 dygn. Om man ger insulinet varje dag bygger man upp en "steady state" efter ungefär 3 dygn. Ändrar man en dos slår den inte ut fullt förrän efter 3 dygn.

Vilket insulin är bäst?

Enligt riktlinjerna bör NPH-insulin (Insulatard, Humulin NPH, Insuman Basal) väljas i förstahand....BEHANDLING

  • Mindre risk för insulinkänningar och insulinkoma.
  • Mindre viktökning.
  • Om tillägg av metformin ges i engångsdos till kvällen, ser man ingen viktökning.
  • Lägre insulinnivåer i blodet.

Hur många metformin kan man ta per dag?

Dosering
GFR (ml/min)Total maximal dygnsdos (ska delas upp i 2–3 doser dagligen)
60-893000 mg
45-592000 mg
30-441000 mg

Hur mycket kan metformin sänka blodsockret?

Metformin frisätter inte insulin och ger inte hypoglykemi och anses vara viktneutralt. I kliniska studier sänker metformin HbA1c med 10–15 mmol/mol [10].

Relaterade inlägg: