Vad är det för skillnad på statschef och regeringschef?

Vad är det för skillnad på statschef och regeringschef?

Vad är det för skillnad på statschef och regeringschef?

Statschefen (presidenten, statsministern eller motsvarande) är regeringschef och utses av folket genom allmänna och regelbundet återkommande val. I begreppet statsskick ingår också hur makten är fördelad. Här kan man skilja mellan: envälde (diktatur), fåtalsvälde (oligarki) och folkvälde (demokrati).

Vad är en absolut monarki?

En absolut monarki är en statsform med en monark som statschef (monarki), där denne, till skillnad från i en konstitutionell monarki, har mer eller mindre totala befogenheter.

Vad betyder det för en republik?

Det betyder att en del republiker är demokratier, medan andra är diktaturer. Definitionen igen: ett land där statschefen får sin position på något annat sätt än genom arv. En republik behöver alltså inte vara demokratisk. Kina är ett exempel.

Vad är motsatsen till republik?

Republik är motsatsen till monarki. En republik är ett land där den som man bestämt ska representera landet (statschefen) får den på något annat sätt än genom arv. De allra flesta länder i världen är numera republiker. Det vanligaste är att man tillsätter statschefen genom att man röstar om vem det ska vara.

Vad innebär uppslagsordet republik?

Republik. Uppslagsordet ”Republiken” leder hit. För andra betydelser, se Republik (olika betydelser). Republik (av latin res publica, allmän sak) innebär i dess mest generella betydelse en stat vars politiska makt innehas av eller utgår från en statschef som företräder folket, som regel genom att denne är folkvald.

Relaterade inlägg: