Vad väger en husvägg?

Vad väger en husvägg?

Vad väger en husvägg?

Våningshöga KL-träskivor väger normalt från 25 kg/m kg/m2 beroende på utförande. Väggar levereras normalt med monterade lyftstroppar eller på annat sätt förberett för lyft.

Hur mycket väger virke?

Produktinformation
Area på profil
TypKonstruktionsvirke impregnerat
Täckande bredd (mm)145
Vikt (kg/lpm)5,416
Vikt (kg/m³)830

Hur mycket väger en gran?

Vikten varierar inom vida ramar beroende på bl a höjd i trädet, men rå gran hamnar någonstans mellan 750-950 kg/m3. Lufttorr vikt efter ett år ligger i storleksordningen 500 kg/m3 ( dock stora variationer).

Hur mycket väger en kubik gran?

Densiteten hos gran och tall vid ca 20 % fuktighet ligger på drygt 400 kg per kubikmeter. Beroende på hur man staplar veden sedan består en kubikmeter ved av olika massa. En del staplar är lösa och väger lätt, medan andra är tätt packade och väger mer.

Vad väger grantimmer?

Densiteten vid 15% fuktkvot för gran är 470 kg/m3 och för tall 520 kg/m3. Troligen har stocken en fuktkvot på ca 15% om den torkat en längre tid, ett år eller mer.

Relaterade inlägg: