Finns det svenska skolor i Norge?

Finns det svenska skolor i Norge?

Finns det svenska skolor i Norge?

Skolan erbjuder reguljär undervisning för svenska, finska och norska elever från och med förskoleklass till och med årskurs 6. Vi erbjuder dessutom förskola 3-5 år, distansundervisning åk 7-9 för svenska och finska elever samt fritids. Skolan har ca 75 elever.

Vad har Norge för betygssystem?

I Norge ges formella betyg ges från år åtta i den tioåriga grundskolan. Sex betygssteg. Betygen liknar de svenska målrelaterade betygen men har inte lika detaljerade betygskriterier. Avslutande muntliga och skriftliga examina i grundskolan.

Hur tar man studenten i Norge?

Du kan få studiemedel både för gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar i Norge. För att du ska kunna få studiemedel måste utbildningen du ska gå vara godkänd av Universitets- och högskolerådet (UHR) eller av CSN. Utbildningar på folkhögskolor i Norge kan ge rätt till studiemedel.

När börjar man gymnasiet i Norge?

Före 1997 startade den obligatoriska utbildningen vid 7 års ålder. Läsåret i Norge löper från slutet av augusti till mitten av juni det kommande året.

Kan svenska lärare jobba i Norge?

Svenska lärare brukar känna sig extra bekväma i Norge då språken är så lika varandra och att de då har möjlighet att undervisa på svenska. Det svenska intresset för lärarutbildningar är rekordlågt medan det höjts rejält i Norge där antalet förstahandssökande fram till 2012 ökat med 50 procent på bara några år.

Relaterade inlägg: