Hur många hektar brann i Västmanland?

Hur många hektar brann i Västmanland?

Hur många hektar brann i Västmanland?

Den utbröt en omfattande skogsbrand i Västmanland då ett område på 13 100 hektar skog brann upp. Mer än 100 skogsägare drabbades och 1,4 miljoner kubikmeter skog förstördes. Det fick förstås stora konsekvenser på många sätt. En del av den brända skogen har avverkats och nu pågår föryngringsarbetet.

När brann det i Hälsingland?

Branden sommaren 2018 i Hälsingland var en av Sveriges värsta. Ljusdals kommun sökte även 8,2 miljoner i brandersättning.

Hur många dog i branden i Västmanland?

Skogsbranden i Västmanland 2014
Basfakta
Brända områdenCirka 150 km²
Antal döda1
Antal skadade2
Antal evakuerade1 200

Hur många hektar skog brann ner 2018?

Skogsbränderna i Sverige 2018 var ett antal enskilda skogsbränder som utbröt sommaren 2018, framför allt under juli månad. Under sommaren utbröt minst ett 50-tal skogsbränder i Sverige som tillsammans omfattade 25 000 hektar skog, drygt en promille av Sveriges totala 23 miljoner hektar skog.

Hur vanligt är skogsbränder?

I Sverige var hårda skogsbränder mycket vanliga för ett par hundra år sedan, framförallt i Norrlands inland. För 150 år sedan brann ungefär 1 procent av skogsarealen i Sverige varje år. Under hela 1900-talet har skogsbränder aktivt bekämpats och det missgynnar förstås de arter som är brandberoende.

Relaterade inlägg: