Finns Solviksskolan kvar?

Finns Solviksskolan kvar?

Finns Solviksskolan kvar?

Solvikskolan har sedan många år genomgått flera stora förändringar, och vi har idag en skolverksamhet som, precis som alla andra skolor i landet, arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete enligt gällande lagstiftning.

Hur många Waldorfskolor finns?

Waldorfrörelsen är internationell, och det finns över niohundra waldorfskolor i sextio länder i alla världsdelar. I Sverige finns 40 skolor som är medlemmar i Waldorfskolefederationen.

Vad står Waldorfskolan för?

Den första Waldorfskolan grundades 1919 i Stuttgart som en fri allmän 12-årig skola. Namnet kommer från cigarettfabriken Waldorf-Astoria vars ägare Emil Molt bad Steiner att organisera undervisningen för de anställdas barn.

Finns det flera Waldorfskolor i Järna?

Sveriges antroposofiska rörelse har sitt centrum i Järna och Ytterjärna. Där finns det också hela sex Waldorfskolor enligt waldorf.se. I Järna fanns också fram till 2019 ett antroposofiskt sjukhus, apotek och en antroposofisk vårdcentral.

När startade Solviksskolan?

Under senare delen av 1800-talet skulle Sveriges skolväsende byggas upp. År 1886 var Solviks skola färdigbyggd och kunde ta emot elever från torp och gårdar i en radie om ända upp till ca 8 km runt Solvik. Det fanns gott om barn i trakten på den tiden.

När började Waldorfskolan i Järna?

Skolan grundades först på mitten av 1980-talet och gjorde sedan en nystart år 1993 med 22 elever.

Relaterade inlägg: