Vem är ansvarig för personalliggare?

Vem är ansvarig för personalliggare?

Vem är ansvarig för personalliggare?

Svar: Det är byggherrens ansvar att hålla med utrustning, så att entreprenörerna kan föra sina personalliggare. Som entreprenör kan du inte mer än upplysa byggherren. Du blir alltså inte skyldig att betala en kontrollavgift för att det saknas utrustning att föra personalliggare.

Vad ska en personalliggare innehålla?

Personalliggaren ska innehålla följande: För- och efternamn samt personnummer för var och en som är verksam. Vilka tider varje verksam persons arbetspass börjar och slutar. Ett arbetspass är en sammanhängande period utan längre ledighet än normala pauser och matraster.

Vilka är grundprinciperna i ergonomi?

Grundprinciper för arbetsställningar och arbetsrörelser

  • Sträva efter att bibehålla en neutral ryggrad när du lyfter. ...
  • Lyft nära kroppen. ...
  • Se till att stå stadigt om du behöver lyfta.

Vem är beställare och vem är byggherre?

Beställare är en civilrättslig term mellan två parter. En byggherre är beställare när denne enligt förfrågningsunderlag, beställning eller kontrakt beställer arbeten som utförs av konsult, entreprenör, leverantör eller uppdragstagare. I byggprojekt återfinns beställare på flera nivåer, de bildar kontraktskedjor.

Hur fungerar en personalliggare?

En personalliggare är en förteckning över vilka individer som jobbar i en lokal eller på en byggarbetsplats. Liggaren ska uppdateras dagligen och finnas lätt tillgänglig om Skatteverket gör ett besök. Den ska innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för de anställda.

Hur ser en personalliggare ut?

I personalliggaren ska du anteckna företagsnamn och personnummer eller organisationsnummer. För varje verksamhetsdag ska du fylla i följande: För- och efternamn samt personnummer, samordningsnummer eller motsvarande utländska nummer för var och en som är verksam.

Är byggherre och beställare samma sak?

Beställare är en civilrättslig term mellan två parter. En byggherre är beställare när denne enligt förfrågningsunderlag, beställning eller kontrakt beställer arbeten som utförs av konsult, entreprenör, leverantör eller uppdragstagare. I byggprojekt återfinns beställare på flera nivåer, de bildar kontraktskedjor.

Relaterade inlägg: