Vilka länder är i krig just nu?

Vilka länder är i krig just nu?

Vilka länder är i krig just nu?

Just nu pågår många väpnade konflikter runt om i världen. Vi arbetar i de flesta av de områden där det pågår konflikter såsom Afghanistan, Irak, Jemen, Centralafrikanska republiken, Ukraina och Sydsudan.

Hur många krig är det i världen just nu?

Sedan 1945 har det inte utfärdats några officiella krigsförklaringar någonstans i världen trots att det har förekommit fler än 300 väpnade konflikter.

Vilka krig pågår nu 2022?

  • Syrien. Miljontals människor har flytt undan den blodiga konflikten i Syrien. ...
  • Etiopien. Hjälpsändning kommer fram till norra Etiopien. ...
  • Sydsudan. När tre barn skottskadades hjälpte vi till att evakuera dem till ett sjukhus där de kunde få vård. ...
  • Somalia. ...
  • Afghanistan. ...
  • Kongo-Kinshasa. ...
  • Myanmar. ...
  • Mali.

Vilka krigar mot Jemen?

De shiamuslimska huthirebellerna lutar sig mot Iran och regeringssidan mot Saudiarabien, två mäktiga länder med stora anspråk, ofta kallade ärkefiender. På det sättet uppfattas Jemenkriget som ett krig mellan ombud och en fara för hela regionen.

Hur många gånger har Sverige krigat mot Ryssland?

Under perioden utkämpades fem stycken krig mellan Sverige och Ryssland.

Relaterade inlägg: