Vad krävs för att bli läkare?

Vad krävs för att bli läkare?

Vad krävs för att bli läkare?

För att du ska bli behörig till Läkarprogrammet efter gymnasiet behöver du ha läst vissa kurser. Man behöver Biologi 2, Kemi 2, Fysik 2 och Matte 4. Denna behörighet kan man få direkt från Naturvetenskapsprogrammet inriktning Naturvetenskap.

Är det svårt att få jobb som läkare?

Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för läkare på kort sikt är i obalans, då behovet av erfarna specialistläkare är större än tillgången. Statistiska centralbyrån, (SCB), bedömer dock att arbetsmarknaden för läkare på lång sikt kommer att stabiliseras.

Vad krävs för att bli läkare?

Läkarutbildning – för dig som vill bli läkare För att bli läkare behöver du höga betyg eller ett högt högskoleprovresultat. Det finns också läkarutbildningar utomlands där det är lättare att komma in. Läkarutbildningen är lång och därefter krävs det AT-tjänst innan du får en legitimation.

Vad jobbar läkare med i Sverige?

Vad jobbar läkare med? Det finns idag ca 43 000 yrkesverksamma läkare i Sverige. Varje år utexamineras ca 1300 läkare från de sju universitet i Sverige som har läkarutbildning. Ca 2800 svenska studenter läser dessutom till läkare på utländska universitet.

Vad är en läkares specialisering?

De flesta läkare undersöker, ställer diagnoser och behandlar patienter. De informerar anhöriga och upplyser om eventuella biverkningar av mediciner och behandlingar. Man väljer att specialisera sig inom ett område, till exempel kirurgi, ortopedi eller psykiatri.

Relaterade inlägg: