Har min arbetsgivare kollektivavtal Handels?

Har min arbetsgivare kollektivavtal Handels?

Har min arbetsgivare kollektivavtal Handels?

Saknas kollektivavtal där du jobbar? Om det inte finns kollektivavtal på din arbetsplats, kontaktar du din avdelning. Det behöver inte vara ett aktivt val av din arbetsgivare, utan kan bero på okunnighet. Men det finns också arbetsgivare som inte vill teckna avtal.

Hur lång uppsägningstid har man inom Handels?

Vid tillsvidareanställning är uppsägningstiden normalt minst en månad. Under uppsägningstiden har du rätt till lön oavsett om din arbetsgivare har eller inte har något arbete åt dig. Om du har en tidsbegränsad anställning gäller den till slutdatum.

Hur mycket kostar det att vara med i Handels?

Medlemsavgiften är från januari 2021, 145 kronor per månad, och ska täcka våra kostnader som vi betalar till staten och vår administration. Avgiften är lika för alla medlemmar. Är du även medlem i Handelsanställdas förbund tillkommer den medlemsavgiften som varierar beroende av vilken inkomst du har.

Hur vet jag om jag är med i facket Handels?

För att se om du är medlem i fackförbundet Handels kan du testa att logga in på Handels Mina sidor. Om du kan logga in så är du medlem och du även se hur länge du har varit medlem.

Hur vet man om ett företag har kollektivavtal Handels?

MBL. Kollektivavtal regleras i lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL, där det också framgår vilka rättigheter och skyldigheter som alla parter har när de tecknar kollektivavtal. Du kan söka information om kollektivavtalens parter och avtalens löptider i Medlingsinstitutets avtalsdatabas.

Vad är övertidsersättning Handels?

Exempel: Anställningen är på 30 timmar/vecka och schemat för den aktuella veckan är på 35 timmar. Om man då tar ett extrapass på 6 timmar så har man arbetat 41 timmar den veckan. Då utgår övertidsersättning för de timmar som ligger över 38.25 = 2.75 timmar.

Varför ska man vara med i Handels?

Att vara medlem i både förbundet och a-kassan ger dig tillgång Handels alla förmåner och försäkringar samt arbetslöshetsförsäkringen. Det innebär också att du får Handels inkomstförsäkring som gör att du kan skydda hela din lön vid arbetslöshet.

Vilka regler gäller för att få a-kassa i Handelsanställdas förbund?

Vem kan bli medlem? Rätt till medlemskap grundas på arbete och för att bli medlem i Handels a-kassa krävs att du arbetar inom vår a-kassans verksamhetsområde. Även du som inte arbetar när du söker medlemskap kan bli medlem, om ditt senaste arbete var inom vår a-kassans verksamhetsområde.

Relaterade inlägg: