Hur länge tjänar man in till allmän pension?

Hur länge tjänar man in till allmän pension?

Hur länge tjänar man in till allmän pension?

Den allmänna pensionen betalas ut så länge man lever. De flesta får även en tjänstepension från arbetsgivaren. Utöver det kan du också ha ett eget sparande till pension.

Hur stor är avkastningsskatten på en kapitalförsäkring?

När du sparar i en kapitalförsäkring betalar du en så kallad avkastningsskatt. Det gör att du kan handla fonder och aktier utan att behöva skatta vid varje affär. Pengarna är skattade och klara när du tar ut dem, och du behöver heller inte tänka på att ta upp dina affärer i deklarationen – det löser vi åt dig.

Hur hög är skatten på kapitalförsäkring?

För utländska kapitalförsäkringar gäller andra regler och där är det du som ska redovisa och betala in skatten via din deklaration. Skatten för 2022 motsvarar en skattesats 0,375 procent (30 % 1,25 procent). Även 2021 var skattesatsen 0,375 procent.

På vad baseras beräkningen av underlaget för avkastningsskatten i en kapitalförsäkring?

Avkastningsskatten baseras på kapitalförsäkringens värde vid årets början, och på de insättningar du gör i försäkringen under året. Den siffran multipliceras med statslåneräntan den 30 november året innan, plus 1 procentenhet. Underlaget beskattas sedan med 30 procent.

Hur beräknas avkastningsskatten?

Det är en schablonbeskattning där skatteunderlaget beräknas genom att man multiplicerar ditt försäkringskapital med föregående års statslåneränta enligt lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel dock lägst 0,5 procent. För pensionsförsäkringar är avkastningsskatten 15 procent av skatteunderlaget.

Relaterade inlägg: