Hur blir man genetiker?

Hur blir man genetiker?

Hur blir man genetiker?

Du skulle kanske kunna leta efter ett masterprogram som är inriktat mot genetik om du inte kan specialisera dig inom det i ditt nuvarande program. Det finns olika typer av genetiker, till exempel medicinsk genetiker, molekylärgenetiker, populationsgenetiker och växtgenetiker.

Vad betyder ordet genetik?

genetik (till grekiska geʹnesis 'ursprung', 'uppkomst'), ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.

Vad gör en klinisk genetiker?

Vi studerar genetiska sjukdomar på molekylär nivå i en translationell forskningsmiljö. Våra övergripande mål är att bättre förstå underliggande sjukdomsmekanismer, tillämpa ny kunskap inom genetisk diagnostik, förbättra prognosbedömning och utveckla nya behandlingsstrategier.

Hur blir man Sjukhusgenetiker?

Utbildningens längd är minst 2 år för en person med godkänd doktorsexamen, samt minst 5 år om personen saknar relevant forskarutbildning. För att kunna verka som sjukhusgenetiker inom mer än ett specialområde skall utbildningen vara längre än ovan angett.

Hur mycket tjänar en genetiker?

42 700 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad gör en molekylärbiolog?

Kunskaper inom molekylärbiologi är viktiga för att anta utmaningar inom alltifrån växtförädling och medicin till nanoteknologi. Som molekylärbiolog kan du till exempel arbeta med utveckling och framtagning av läkemedel samt göra statistiska analyser av biologisk data.

Vad gör en klinisk farmakologi?

Kliniska farmakologer utreder patientrelaterade läkemedelsproblem, medverkar som experter i läkemedelskommittéer, sammanställer och värderar dokumentation av läkemedel, ger utbildning om läkemedel och förmedlar producentobunden läkemedelsinformation till läkemedelsförskrivare.

Vad tjänar en Sjukhusgenetiker?

42 700 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Hur blir man molekylärbiolog?

Det finns utbildningsprogram med olika inriktningar, både på kanditat- och masternivå. Molekylärbiolog är en av de möjliga specialiseringar för en biolog. Högre högskole-/universitetsutbildning krävs. Bra grundläggande utbildning finns på gymnasieskolans Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap.

Hur är det att plugga molekylärbiologi?

Under utbildningen Sedan läser du kurser i kemi, inklusive biokemi, organisk- och oorganisk kemi. Du lär dig även statistik och bioinformatiska moment så du vet hur man hanterar data, vilket behövs eftersom de nya molekylärbiologiska teknikerna levererar allt större datamängder.

Relaterade inlägg: