Hur lång tid tar det att bli hjärnforskare?

Hur lång tid tar det att bli hjärnforskare?

Hur lång tid tar det att bli hjärnforskare?

En väg är genom att utbilda dig till läkare först och specialisera sig på forskning av hjärnans funktion efter läkarutbildningen. En annan väg ligger via kandidatprogrammet i biologi, 3 års heltidsstudier med påbyggnadsutbildning - masterprogrammet, 2 års heltidsstudier som riktar sig mot neurobiologi.

Hur lång tid tar det att bli neurolog?

Hej Nikky, En neurolog är en specialistläkare och för att bli specialist läkare måste du först utbilda dig till läkare på universitet/högskola, den utbildningen är 5,5 år lång.

Hur mycket tjänar en neurolog?

79 200 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Är det svårt att bli neurolog?

1 Svar. Neurolog är en specialistläkare. Då måsta man först bli Läkare. I Sverige krävs det för behörighet till läkarprogrammet att få Grundläggande behörighet + godkända betyg i fysik2, kemi2, biologi 2 och i matematik 4 - alla de är kurser som ingår i NA, inriktning Naturvetenskap.

Vad tjänar en Barnneurolog?

Medianlönen för alla speci alistkompetenta läkare är 63 500 kronor i månaden. Lägst medianlön har barn och ungdomsmedicin, 60 200 kronor i månaden. Näst lägst ligger arbets och miljömedi cin och neurologi, båda 60 800 kronor i månaden.

Relaterade inlägg: