Vilken är Stockholms största gymnasieskola?

Vilken är Stockholms största gymnasieskola?

Vilken är Stockholms största gymnasieskola?

Vi är Stockholm stads största gymnasieskola med cirka 2200 elever. Vi är en varm, kreativ och modig skola och erbjuder fem högskoleförberedande program och elva inriktningar.

När börjar skolan Anna Whitlock?

Utspring klockan 12.30, för klasserna Välkommen!

Hur många elever går det på Anna Whitlock?

Anna Whitlocks gymnasium startade i augusti 2018 och är nu stadens största gymnasieskola med ca 2200 elever och ca 180 personal. Vi erbjuder högskoleförberedande program med olika inriktningar samt ett introduktionsprogram. Våra lokaler ligger mycket centralt, nära stadshuset, på Kungsholmen.

Är simning ett kunskapskrav på gymnasiet?

Till skillnad från i grundskolan och motsvarande skolformer finns inte simning och simkunnighet specifikt med i det centrala innehållet och kunskapskraven för gymnasieskolans och gymnasiesärskolans kurser i idrott och hälsa.

Hur många elever är det i Rudbeck?

Rudbeck är Sollentuna kommuns gymnasium. Skolan har 2300 elever och över 250 anställda. Vi ger dig ett mycket stort utbud av kurser, stor valfrihet och möjlighet till många möten.

Hur många elever går på Kungsholmens gymnasium?

Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasium
Kungsholmens gymnasium/ Stockholms musikgymnasium Kungsholmens högre allmänna läroverk () Kungsholmens realskola () Kungsholmens lägre allmänna läroverk ()
Skolan från Hantverkargatan
Grundad1902
ÄgareStockholm stad
Antal elever1200

Hur många elever går på Norra Real?

Hos oss på Norra Reals gymnasium går cirka 1000 elever fördelade på 31 klasser med cirka 32 elever i varje klass.

Relaterade inlägg: