Vad krävs för att bli Flygplansmekaniker?

Vad krävs för att bli Flygplansmekaniker?

Vad krävs för att bli Flygplansmekaniker?

På Flygteknikutbildningarna på gymnasial nivå krävs att gymnasieskolan har: Category A ger behörighet att arbeta som flygmekaniker och del-66 Cat B1 som ger behörighet att söka arbete i de flesta europeiska länder som flygtekniker.

Hur länge pluggar man till flygtekniker?

Det är inte ett nationellt program utan en unik utbildning med egna examensmål. När en flygmekaniker har praktiserat i 2-5 år kan man ansöka om certifikat för att kontrollera en eller flera flygplanstyper, vilket utfärdas av Transportstyrelsen.

Hur mycket tjänar en flygtekniker i Dubai?

Vill du dock tjäna RIKTIGT STORA pengar så kan du söka dig ner till typ Dubai osv. Fast då lär du ha ett färdigt cert på nåt flyg. Där tjänar du iag runt 80000$ om året som tekniker. Plus att det brukar ingå bostad, bil osv.

Hur mycket tjänar man som flygmekaniker?

37 400 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad gör man som flygingenjör?

Du hanterar komplexa tekniska frågor och utmaningar både ur ett flyg- och teknikperspektiv. Du arbetar inom flygvapnet men har också en viktig rådgivande och kravställande roll mot Försvarets materielverk (FMV) och försvarsindustrin när det gäller materielfrågor.

Vad gör man som flygtekniker?

Flygtekniker arbetar i underhållsorganisationer och utför bland annat reparationer och tillsyn på flygfarkoster. Som flygtekniker har du ett stort ansvar och många personer litar på att ditt arbete utförs korrekt, kraven på säkerhet och kvalitet är höga.

Relaterade inlägg: