Vad kan man bli om man läser datateknik?

Vad kan man bli om man läser datateknik?

Vad kan man bli om man läser datateknik?

Dataingenjörer har kunskaper i datateknik och kan därför arbeta som programmerare, systemutvecklare, systemadministratörer och IT-konsulter. Andra tänkbara områden är att arbeta inom utbildning och/eller försäljning.

Vad kan man jobba som efter datateknik?

Du kan exempelvis jobba som IT-chef, utvecklare, dataexpert, forskare, konsult eller som egenföretagare i ett mindre startup-företag. Även internationellt är dina möjligheter till en spännande och varierad karriär stora. På engelska kallas ämnesområdet datateknik för Computer Science eller Software Engineering.

Vad är Computer Science på svenska?

Ämnet datateknik översätts av vissa svenska lärosäten till computer science and engineering, av andra till computer engineering, och kan således sammanblandas med datorteknik. I andra länder är computer engineering vanligen smalare och mer ovanligt som akademiskt ämne än computer science (datavetenskap eller datalogi).

Vad är datorteknik 1a?

Datorteknik 1a är en kurs för dig som vill få kunskap om datorer, dator- och kommunikationssystem samt olika typer av nätverk. Du får bland annat lära dig om datorsystems uppbyggnad, operativsystem samt installation och konfigurering.

Kan läsas på KTH?

Årskurs 1. I årskurs ett på Öppen ingång läser du kurser som är gemensamma för civilingenjörsprogrammen. Alla program läser matematik, så Öppen ingång har mycket matematik, men du läser också fysik, mekanik, programmering, numeriska metoder och kemi.

Hur är det att gå på KTH?

Jag kunde på gymnasiet känna att det var jobbigt att läsa 8-10 kurser samtidigt och därför uppskattar jag verkligen att det inte är så längre. Däremot går man ju igenom en hel kurs under mycket kortare tid (ca 8-10 veckor) på KTH och det kan ju naturligtvis kännas tufft i början, men man vänjer sig!

Relaterade inlägg: