Hur böjs jubileum?

Hur böjs jubileum?

Hur böjs jubileum?

Jubileum böjs enligt mönstret: ett jubileum – det jubileet – flera jubileer – de jubileerna. Ska du skriva en sammansättning där jubileum är förled skrivs det jubileums- (som i exempelvis jubileumsfirande och museichef).

Hur firar man ett jubileum?

  1. Börja i god tid. Vad ”god” är beror på hur mycket du vill fira och vad du firar. ...
  2. Involvera och engagera hela organisationen. Gör det tidigt.
  3. Integrera firandet i linjen så mycket det är möjligt. Ett jubileumsfirande ska ingå i det man gör, inte vara en extra sak ovanpå. ...
  4. Möts ofta, men kort.

Vad är årsjubileum?

Jubileum är då man firar att det gått en viss tid, oftast ett visst antal år, sedan något hände, till exempel att ett land blev självständigt eller att ett företag bildades.

Vad är stärka?

stärka, fornsvenska sl&rkia, göra styv (genom stärkelse), göra stark = äldre danska stcerke, nyhögtyska slärken och så vidare, av urgermanska *slarkian, till stark.

Hur skriver man 30?

Om det står absolut klart av sammanhanget att en siffra uttrycker ordningstal, kan den stå ensam: 2 person pluralis, 4 upplagan. Datum och regentnummer skrivs alltid utan ändelse: Han har födelsedag den 27 april. Lönen betalas den 30 varje månad.

Relaterade inlägg: