Vilken nivå är socionomexamen?

Vilken nivå är socionomexamen?

Vilken nivå är socionomexamen?

Du kan sedan ta ut en socionomexamen när du är godkänd på alla masterkurserna på termin 7 och alltså har 30hp på avancerad nivå. Om du skulle vilja söka till masterprogrammet i socialt arbete kan det vara bra att ha tagit ut även en kandidatexamen.

Hur många år tar det att bli socionom?

Socionomprogrammet ger dig en socionomexamen Socionomprogrammet ges vid universitet eller högskola och är en yrkesförberedande utbildning på 3,5 år (210 högskolepoäng). Utbildningen leder fram till en socionomexamen.

Vilka ämnen läser man på socionomprogrammet?

Socionomprogrammet är en bred utbildning som förbereder dig för flera yrkesområden. Förutom det akademiska ämnet socialt arbete får du god kännedom om socialpolitik, juridik, ekonomi, sociologi och psykologi.

Vilka kurser för att bli socionom?

För att blir behörig till socionomprogrammet behövs följande kurser: Matte 2a/2b/2c och Samhällskunskap 1b/1a1+1a2. Du kan också läsa sociologi som fristående kurser om du inte vill bli socionom. Om du inte har behörigheten kan du börja med att läsa in den på Komvux.

Vad läser socionomer?

Socionomutbildningen innehåller bland annat socialt arbete, samhällsvetenskap, juridik och psykologi. I utbildningen ingår praktikförlagda studier och fördjupande studier med valfria inriktningar.

Relaterade inlägg: