Är matte 2 obligatoriskt?

Är matte 2 obligatoriskt?

Är matte 2 obligatoriskt?

Hej, Om en utbildning kräver matte 2 så behöver man naturligtvis ett godkänt betyg i det. Har man inte godkänt kan man läsa upp sitt betyg på Komvux. Med 2a/2b/2c menas 2a ELLER 2b ELLER 2c, det krävs aldrig alla spår (a,b och c) i matte.

Är det värt att läsa matte 3?

Godkänt betyg i matte 3 krävs för särskild behörighet till ekonomiutbildningar på högskolenivå, bl. a till civilekonomprogrammet och till utbildningar som leder till yrket Fastighetsmäklare.

Vilka utbildningar kräver inte matte 2?

Det är ganska många utbildningar på eftergymnasial nivå som kräver ett godkänt betyg i Matte 2. Men det finns utbildningar som inte kräver det. Till exempel journalist, förskollärare, och jurist kräver inte matte 2.

Varför matte 3?

Kursen Matematik 3b är en fortsättningskurs efter Matematik 2b. Kursen riktar sig till dig som läser gymnasiekurser inför fortsatta studier inom samhällsvetenskap, ekonomi och humaniora. Under kursens gång får du bland annat fördjupande kunskaper inom algebra och du lär dig om exponentialfunktioner och talet e.

Kan man läsa 3b efter 2a?

det går bra att med godkänt betyg i matematik 2a läsa matematik 3b.

Vad kan man bli om man läser matte 3b?

Med Matte 3b breddar du din behörighet till framförallt många ekonomi-inriktade program (ekonomprogram, ekonomie kandidat, civilekonom-program med mera).

När behövs matte 2b?

Matte 2 är inte en "måste"-kurs på Estetiska programmet (gäller alla inriktningar). Dock kan Matte 2 krävas till en högskole- eller yrkeshögskoleutbildning som Särskild behörighet (exempelvis till Sjuksköterska måste man ha godkänt betyg i Matte 2).

Relaterade inlägg: