Hur funkar en Toriumreaktor?

Hur funkar en Toriumreaktor?

Hur funkar en Toriumreaktor?

Toriumreaktorer behöver inte vatten som kylmedel, och kan därför placeras på andra ställen än kustområden. I stället är toriumet upplöst i ett flytande fluorsalt som agerar som kylmedel. Detta medför dock temperaturer upp mot 1 000 grader Celsius, vilket man ej får i konventionella reaktorer.

Hur mycket torium finns det?

Torium finns i små mängder i de flesta berg- och jordarter, det är omkring tre gånger vanligare än uran och ungefär lika vanligt som bly. Halten av torium i den yttersta jordskorpan har uppskattats till ett par tusendels procent.

Vad har torium för halveringstid?

Toriumisotopen med naturlig halveringstid på 13 timmar är ett specialfall genom sin extremt låga sönderfallsenergi, som är jämförbar med den kemiska bindningsenergin mellan atomer i vanlig materia.

Hur bildas torium?

Torium som träffas av neutroner omvandlas genom en serie kärnreaktioner till uran-233, vilket inte förekommer i naturen. Uran-233 är klyvbart och börjar bidra till kedjereaktionen så fort det dyker upp i reaktorn. Det uran-233 som finns kvar i bränslet när det tas ur reaktorn kan användas i nytt bränsle.

Varför använder man uran till kärnkraftverk?

Av de tre isotoperna har U 235 den speciella egenskapen att den kan klyvas av fria neutroner, varvid stora mängder energi frigörs. Det är den processen som används för att producera energi i kärnkraftverk.

Hur fungerar kärnkraft Wikipedia?

Kärnkraft eller atomkraft avser utvinning av energi ur atomkärnor, antingen genom att spjälka tunga atomkärnor (fission; framförallt uran) eller genom att slå ihop lätta atomkärnor (fusion; väte). Ordet förekommer i svenska media först 1968.

Finns torium i Sverige?

I Sveriges berggrund finns några av världens största tillgångar på energimetaller, främst uran men även en del torium. Förutsättningarna för svensk utvinning saknas dock.

Hur olika radioaktiva ämnen bildas i en Sönderfallsserie?

Radioaktiva ämnen som sönderfaller kan sända ut alfapartiklar eller betapartiklar och förändrar på så sätt sin sammansättning. Den största atomära förändringen sker när en alfapartikel sänds ut då atomen mister två protoner och två neutroner varvid masstalet, A, minskar fyra steg.

hva er thorium radioaktivitet?

Thoriums radioaktivitet ble oppdaget i 1898 av Marie Curie i Paris og uavhengig av henne av Gerhard Carl Schmidt i Erlangen. En annen langlivet thoriumisotop som det finnes litt av i naturen som et av nedbrytningsproduktene til 2 Th, har tidligere blitt gitt navnet ionium (se radioaktivitet (naturlig radioaktivitet)).

hva er thorium i norske bergarter?

Ytterligere informasjon om thorium i norske bergarter er basert på undersøkelser av sjeldne jordartsmetaller (REE) som også ofte er delvis korrelert med thoriumforekomster. Generelt kan det sies at thorium forekommer i omtrent alle mulige bergarter, men i svært variable mengder.

hva er thorium i mineraler?

Thorium finnes sammen med lanthanider (lanthanoider) og uran i en rekke mineraler. Mineraler med større innhold av thorium er relativt sjeldne. Bare få steder forekommer thorium i større utnyttbare mengder.

hva er verdens største thoriumreserver?

USGS og IAEA har tidligere listet opp Norge (Fensfeltet) som en av verdens største thoriumreserver. USGS har operert med 170 0 000 tonn, mens IAEA har operert med 132 000 tonn. Ingen har imidlertid kunnet gi noe svar på hva disse tallene er basert på.

Relaterade inlägg: