Vad är ett medel?

Vad är ett medel?

Vad är ett medel?

medel i ordbok från 1870 Betydelse: Det, hvarigenom ett ändamål uppnås. Betydelse: Brukas, i fråga om tid, att utmärka midten af en viss tidrymd.

Vad är snitta?

snitta (dialektord), hastigt skära, kastrera = danska snitte, från ett lågtyska *snitten (jämför snitteln) = medelhögtyska snitzen (nyhögtyska schnitzen), av urgermanska *snittön, intensivbildning till snida liksom bocka till buga osv.

Har ett stort delta?

Floderna Nilen, Rhen, Rhône, Po, Donau, Ganges, Mekong och Mississippi med flera har deltabildningar. Nilens delta, vars trekantiga form (som liknar den grekiska bokstaven delta) gett anledning till namnet, är en av åtskilliga flodgrenar genomkorsad, horisontell slätt av 22 000 kvadratkilometers storlek.

Vad betyder omänsklig?

Betydelse: Utan känsla af barmhertighet, öfverdrifvet hård.

Vad betyder ordet avväga?

Latinskt namn med betydelsen artig, belevad eller stadsbo.

Relaterade inlägg: