Hur lång är utbildningen till agronom?

Hur lång är utbildningen till agronom?

Hur lång är utbildningen till agronom?

För att få en agronomexamen krävs 5 års studier (300 hp).

Hur mycket tjänar man som agronom?

37 300 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vilka 5 inriktningar finns på agronom programmet?

Utbildningen omfattar 5 års studier och det finns fem olika agronomprogram:

  • Agronom ekonomi.
  • Agronom husdjur.
  • Agronom landsbygdsutveckling.
  • Agronom livsmedel.
  • Agronom mark/växt.

Vad gör en Ajourhållare?

Där kontrollerar man att djurskyddslagen följs. Handläggaren följer upp anmälningar om misstänkt djurplågeri och gör regelbundna kontrollbesök hos djurhållare. Man kan vara egen företagare eller vara anställd hos exempelvis fodertillverkare eller företag som arbetar med rådgivning, bland annat Hushållningssällskapen.

Vad gör man som jägmästare?

Jägmästare är inriktad på att arbeta med skogliga frågor. De förvaltar skog med hänsyn till sociala, ekonomiska och biologiska aspekter. Som jägmästare är det inte ovanligt att inneha en tjänst på ledande nivå eller som specialist inom privat sektor, på skogsföretag eller inom skogsindustrin.

Vilket universitet utbildar agronom?

Utbildning. Agronomer utbildas på Agronomprogrammet vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Relaterade inlägg: