Måste man ha skydd på pool?

Måste man ha skydd på pool?

Måste man ha skydd på pool?

Enligt Boverkets byggregler krävs skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 cm. Lämplig skyddsanordning kan vara: Ett minst 0,9 m högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den förses med lås.

Varför poolskydd?

Förhindrar barn och djur att av misstag hamna i poolen. Sparar energi – så mycket som 50 till 80 procent i energikostnad. Löv och annan smuts förhindras att hamna i poolvattnet. Kemikalieförbrukningen minskar.

Hur mycket plats tar ett pooltak?

Tar pooltak mycket plats? Om du ska kunna skjuta undan hela taket behöver du ha en fri yta bakom poolen. Hur mycket utrymme som behövs beror så klart på hur stor poolen och taket är. För de flesta pooltak bör du generellt ha minst två meter fritt för att få plats med taket.

Vad är Poolguard?

Poolguard är ett poolskydd som består av en högkvalitativ armerad PVC-belagd polymidväv och denna har en tvärgående vantstag i aluminium. Detta skydd är en både mycket stark och stabil konstruktion då den klarar av vikten av både barn och vuxna och den uppges därmed vara väldigt säker och hållbar.

Måste man ha bygglov för pool?

Beroende på hur det ska se ut runt den kan du behöva bygglov eller marklov. Så länge du gräver ner din pool behöver du oftast inte bygglov. Om du däremot placerar poolen ovanpå marken eller gör åtgärder runt omkring poolen kan du ofta behöva söka lov. ändra marknivån runt poolen genom schaktning eller fyllning.

Vad gäller vid Poolbygge?

Beroende på hur det ska se ut runt den kan du behöva bygglov eller marklov. Så länge du gräver ner din pool behöver du oftast inte bygglov. Om du däremot placerar poolen ovanpå marken eller gör åtgärder runt omkring poolen kan du ofta behöva söka lov. ändra marknivån runt poolen genom schaktning eller fyllning.

Vilken storlek på pooltak?

På längden bör du lägga till minst 25 cm på vardera sida. Har du en pool som är 8 meter lång bör du välja ett pooltak som är cirka 8,5 meter långt. Om du vill kunna skjuta av hela pooltaket från poolen måste du förlänga antingen skenorna eller hela taket med minst en sektions längd, det vill säga cirka 2 meter.

Relaterade inlägg: