Är det bra att flytta till fribrev?

Är det bra att flytta till fribrev?

Är det bra att flytta till fribrev?

Idag är det möjligt att flytta många av fribreven från ett försäkringsbolag till ett annat. Det kan göra det enklare för dig att ha allt samlat på ett ställe, men den största fördelen med att flytta är ofta att du kan få lägre avgifter för ditt pensionssparande.

Har jag fribrev?

Frågor & svar Vad innebär ett fribrev? Om du inte längre sätter in mer pengar i en privat pensionsförsäkring, får du ett s k fribrev (tillgodohavande). Från den 1 januari 2016 slopades avdragsrätten i privat pensionsförsäkring, varför det stora flertalet nu har sin privata pensionsförsäkring i fribrev.

Vad innebär fribrev pensionsförsäkring?

Ett fribrev är en försäkring som det inte görs några nya premieinbetalningar till. Det kan till exempel handla om en tjänstepensionsförsäkring efter att du har slutat på ditt jobb.

Kan man lita på svenska Fribrevsbolaget?

Hos SFB finns hundratals topp-rankade fonder och det finns tre sätt att välja fonder som passar dig. Använd SFB:s informationsverktyg och välj fonder själv. SFB har tagit fram färdiga portföljer med olika risknivåer för att passa olika typer av sparare.

Vad innebär det att en försäkring är lagd i fribrev?

Ett fribrev är en försäkring som det inte görs några nya premieinbetalningar till. Det kan till exempel handla om en tjänstepensionsförsäkring efter att du har slutat på ditt jobb.

Vad innebär det att flytta tjänstepension?

I vissa kollektivavtalade tjänstepensioner finns det flytträtt. Det innebär att du kan flytta pensionskapitalet i den del av din tjänstepension som du själv får placera. Tillhör du ett kollektivavtal där det inte finns flytträtt, kan ändå det försäkringsbolag där du har din tjänstepension ha infört flytträtt.

Varför flytta tjänstepension?

Att flytta pensionskapitalet i din tjänstepension kan innebära både för- och nackdelar. Vissa saker behöver du ta reda på innan du flyttar ditt kapital. Fundera över möjligheterna för en framtida god avkastning och vilka risker du är villig att ta. Ju högre risk desto mer engagemang i placeringen av kapitalet.

Relaterade inlägg: