Vad gäller för att få rätt till extra ledighetsdagar?

Vad gäller för att få rätt till extra ledighetsdagar?

Vad gäller för att få rätt till extra ledighetsdagar?

Du måste kvalificera dig för extra ledighetsdagar genom att ha minst två månaders sammanhängande anställningstid. Olika dagar har olika regler. Minst en av dina intjänande extra ledighetsdagar ska läggas ut under julhelgen. Dock kan man inte vara extra ledig en röd dag och också tjäna in en till.

Vilka dagar är det dubbelt betalt?

Du får helglön för trettondagen, långfredag, annandag påsk, 1 maj, Kristi Himmelfärdsdag, nationaldagen, midsommarafton, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton och nyårsdagen som infaller på en vardag (måndag till fredag).

Är det dubbelt betalt 1 maj?

1 maj är en helgdag som i år infaller på en söndag. Är du anställd i en butik med kollektivavtal ska du ha 100 procents ob hela dagen.

Får man betalt på röda dagar om man är sjuk?

Arbetstagare på svensk arbetsmarknad är normalt lediga på röda dagar i kalendern, utan avdrag på lönen. Är arbetstagaren sjuk en röd dag utgör denna en del av sjuklöneperioden såvida den röda dagen infaller efter det att sjuklöneperioden inletts, eftersom beräkningen görs utifrån kalenderdagar.

Vad är ob 2?

OB-ersättning för nattarbete (OB2) uträknas enligt följande: För arbetstid förlagd mellan klockan 01:00 och klockan 06:00 utgår OB2 utöver OB1 ovan.

Hur mycket tjänar man på första maj?

SVAR: För 1 maj gäller samma ob-tillägg som för en vanlig helg. Det betyder att det inte blir någon extra ob-ersättning i år eftersom 1 maj i år infaller på en söndag.

Får man ob 1 maj?

Måndag 8/6 Kl. 00 - 07 OB-tillägg B, 53,00 kr/timme Tid från kl. 00.00 till kl. 07.00 måndag eller vardag närmast efter trettondag jul, första maj, Kristi himmelfärdsdag eller nationaldagen.

Relaterade inlägg: